Σύνταξη SMS για αίτηση μετακίνησης

Ενημέρωση, 2020-01-08: Η υπηρεσία 8998sms.com έχει ανανεωθεί ώστε να είναι συμβατή με τις πρόσφατες αποφάσεις και μέτρα που ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Αποποίηση ευθύνης

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν, ως έχει και με μοναδικό σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες με τη σύνταξη του μηνύματος για αποστολή στον αριθμό 8998, για σκοπούς αίτησης για άδεια μετακίνησης στο πλαίσιο του κατ΄ οίκον αποκλεισμού που επιβλήθηκε στην Κύπρο τον Μάρτιο 2020 και για όσο διάστημα διαρκέσει. Οι δημιουργοί δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη σε σχέση με πιθανή λανθασμένη ή παράνομη χρήση της υπηρεσίας. Επίσης, οι δημιουργοί δεν εγγυούνται την απρόσκοπτη ή την χωρίς τεχνικά ή άλλα προβλήματα λειτουργία της υπηρεσίας.

Σχετικά με προσωπικά δεδομένα

Η υπηρεσία αυτή δεν συλλέγει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, πέρα από το IP (διεύθυνση συσκευής από σύνδεση στο διαδίκτυο) για χρήση σε ανάλυση στατιστικών, με πλήρη ανωνυμία, μέσω της υπηρεσίας Google Analytics. Η διεύθυνση IP δεν θα δοθεί σε κανέναν και για κανένα λόγο, πέραν όσων Αρχών δικαιούνται πρόσβαση σε περίπτωση νομικών διαδικασιών ή άλλων συμβατών με το GDPR λόγων.